Leider en/of helper

Op dit moment ben ik niet zo van netwerkclubs. Wel ben ik lid geweest van een aantal. Jammer genoeg was ik teleurgesteld in de doelstelling van deze clubs. Dat wil niet zeggen dat ik niet weer lid zal worden. Ik heb alleen nog niet de juiste gevonden denk ik. Maar zoals altijd moet je het goede uit iedere situatie halen. De voorzitter van de business club had als idee om lunchtafels te organiseren. Ik zat in de eerste georganiseerde lunchtafel. Een hele eer. Niet veel zaken zijn mij bijgebleven buiten het feit, dat mijn tafelgenoten hele fijne gesprekspartners waren en nog steeds zijn. 

Wat wel in mijn hoofd is blijven hangen is de uitnodiging van MapsTell bij een bijeenkomst van de lunchtafel. Het DISC systeem wordt hier op een leuke manier uitgelegd en hiermee krijg je een verbazingwekkende goede kijk op je eigen persoon(lijkheid) en dat van anderen. Na een aantal online vragen te hebben beantwoord hebben ze al een aardig idee van hoe je in elkaar zit. Bij de bijeenkomst wordt tekst en uitleg gegeven over hoe MapsTell werkt. Wij hadden toen een opvallende goede en sympathieke presentator, die het alleen nog maar interessanter maakte.

Na de presentatie werd gevraagd op de map te gaan staan, op de plek die het systeem had aangegeven. Daaruit is gebleken dat ik in het DISC systeem op de mensgerichte kant zit. De behulpzame en bemiddelaar. Dat was een WOW moment. Het klopte precies en verklaarde een hoop. Heel erg interessant en ik kan het iedereen aanbevelen om het ook te doen. Maar de reclame even daar gelaten. 

Het meest interessante moest nog komen. Na afloop, op weg naar de deur zei de voorzitter van de businessclub iets wat mij altijd is bijgebleven: “Alex ik had jou meer als een leider gezien in de plaats van een helper”. En dat is nu precies het punt in leiderschap. Eigenlijk heb ik hem nooit meer gevraagd wat hij dan als leider ziet. Mijn definitie van leiderschap is juist het ondersteunen, faciliteren en het beste uit je team te halen. De moeilijke beslissingen zelf nemen na advies of ruggenspraak met je team of raadgever(s). Dus helper is de juiste definitie wat mij betreft. Daarnaast zijn er in het DISC systeem nog wel een aantal andere eigenschappen die ik mijzelf kan toe eigenen. Maar dat laat ik liever aan een ander over.

Verandering begint met een enkele webinar